מצב סנוקר

שחקן נמצא במצב סנוקר בגלל הפרעה מכדור שאינו כדור מטרה חוקי והוא אינו יכול להכות בשני הצדדים של כדור מטרה חוקי באמצעות מכה ישירה. אם השחקן קיבל את הכדור הלבן ביד כדי להניחו בתוך ה- "D" לאחר עבירה, זה לא נחשב שהוא במצב סנוקר כל עוד שהוא יכול להכות בכדור חוקי מנקודה כלשהי בתוך ה- "D". אם השחקן נמצא במצב סנוקר לגבי כל האדומים אחרי שהתור עבר אליו, הוא יכול לבחור להכות בכדור צבעוני שהוא בוחר בתור כדור מטרה חוקי. לכל צורך ועניין, הכדור שנבחר נחשב ככדור אדום עד לסוף המכה חוץ מאשר העובדה שאחרי המכה מחזירים אותו למיקומו על השולחן, אם הוטבע.

שחקן שנמצא במצב של סנוקר כשהוא מתחיל את תורו וצריך להכות בכדור צבעוני (אחרי שהוטבעו כל הכדורים האדומים) לאחר עבירה של היריב, יכול לבחור להכות בכל כדור צבעוני שהוא בוחר. הכדור שנבחר נחשב לחוקי אך מוחזר לשולחן אם השחקן מטביע אותו. אם השחקן ממשיך להכות אז הוא יכה בכדור שקודם לא היה מסוגל להטביע. אם הוטבע כדור המטרה המקורי באמצעות מכה בכדור אחר שנבחר, הניקוד שלו נחשב והשחקן ממשיך בתורו. אם הוטבע גם כדור המטרה המקורי והכדור שנבחר באותה מכה אז רק הניקוד של הכדור המקורי נחשב והשחקן ממשיך בתורו אחרי שהכדור הנבחר הוחזר לשולחן. אי הצלחה להכות בכדור הנבחר נחשב כעבירה. אם השחקן משאיר את היריב במצב של סנוקר אחרי ששיחק על כדור נבחר אז העבירה הינה באחריות השחקן, חוץ מאשר במצב שנשאר רק הכדור השחור והוורוד על השולחן.